Totalt antal anmälda årslicenser 2020

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
303
Byn 27
Fjällsippan 18
Hyrskoter 28
Hyttmästarbacken 12
Liften 129
Pinkelviken 17
Rimobäcken 7
Silverudden 12
Tallkotten 3
Tullbacken 40
Övrig 10
303