Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
373
Byn 52
Fjällsippan 44
Hyttmästarbacken 34
Liften 98
Pinkelviken 22
Rimobäcken 17
Silverudden 24
Tullbacken 63
Övrig 19
373