Totalt antal anmälda licenser 2017

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugby Antal årslicensersortera i fallande ordning
417
Rimobäcken 16
Tullbacken 66
Silverudden 24
Övrig 21
Fjällsippan 49
Liften 114
Hyttmästarbacken 41
Byn 66
Pinkelviken 20
417