Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugby Antal årslicensersortera i fallande ordning
330
Tullbacken 55
Hyttmästarbacken 31
Övrig 12
Rimobäcken 15
Pinkelviken 19
Liften 86
Byn 47
Silverudden 22
Fjällsippan 43
330