Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i stigande ordning Antal årslicenser
331
Övrig 12
Tullbacken 55
Silverudden 22
Rimobäcken 15
Pinkelviken 19
Liften 87
Hyttmästarbacken 31
Fjällsippan 43
Byn 47
331