Totalt antal anmälda årslicenser 2020

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
356
Byn 40
Fjällsippan 31
Hyrskoter 28
Hyttmästarbacken 18
Liften 141
Pinkelviken 17
Rimobäcken 8
Silverudden 14
Tallkotten 3
Tullbacken 46
Övrig 10
356