Totalt antal anmälda årslicenser 2020

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
509
Byn 61
Fjällsippan 46
Hyrskoter 28
Hyttmästarbacken 46
Liften 156
Pinkelviken 22
Rimobäcken 19
Silverudden 22
Tallkotten 6
Tullbacken 81
Övrig 22
509