Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
150
Byn 23
Fjällsippan 15
Hyttmästarbacken 17
Liften 30
Pinkelviken 17
Rimobäcken 1
Silverudden 6
Tullbacken 35
Övrig 6
150