Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
520
Byn 71
Fjällsippan 57
Hyttmästarbacken 55
Liften 150
Pinkelviken 22
Rimobäcken 23
Silverudden 31
Tullbacken 86
Övrig 25
520