Totalt antal anmälda licenser 2017

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugby Antal årslicensersortera i fallande ordning
474
Rimobäcken 19
Tullbacken 73
Silverudden 26
Övrig 27
Fjällsippan 52
Liften 131
Hyttmästarbacken 44
Byn 77
Pinkelviken 25
474