Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugby Antal årslicensersortera i fallande ordning
150
Tullbacken 35
Rimobäcken 1
Hyttmästarbacken 17
Övrig 6
Pinkelviken 17
Silverudden 6
Fjällsippan 15
Liften 30
Byn 23
150