Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugby Antal årslicensersortera i fallande ordning
483
Tullbacken 82
Hyttmästarbacken 47
Övrig 25
Rimobäcken 23
Pinkelviken 22
Liften 141
Byn 63
Silverudden 29
Fjällsippan 51
483