Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i stigande ordning Antal årslicenser
483
Övrig 25
Tullbacken 82
Silverudden 29
Rimobäcken 23
Pinkelviken 22
Liften 141
Hyttmästarbacken 47
Fjällsippan 51
Byn 63
483