Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i stigande ordning Antal årslicenser
150
Övrig 6
Tullbacken 35
Silverudden 6
Rimobäcken 1
Pinkelviken 17
Liften 30
Hyttmästarbacken 17
Fjällsippan 15
Byn 23
150