Totalt antal anmälda licenser 2017

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i stigande ordning Antal årslicenser
474
Övrig 27
Tullbacken 73
Silverudden 26
Rimobäcken 19
Pinkelviken 25
Liften 131
Hyttmästarbacken 44
Fjällsippan 52
Byn 77
474