Anmälan årslicenser 2017/2018

Image: 

Välkommen! att reistrera dig för bindande köp av årslicenser i Jäckviks skoterförening säsongen 2017/2018

Alla som har registrerat sig före 2017-12-31 kommer att delta i ett lotteri, under förutsättning att ledlicensen är betald och uthämtad. Utlottningen sker i samband med Jäckviksnappet på påskdagen.

Vinsten är en skoterkälke, varje registrerad ledlicens utgör 1 lott.
 

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida  http://www.jackvik.se/?q=arslicenser

Registreringen startar 2017-11-21.

  • Ledlicenserna finns att kvittera ut from 2017-12-15.
  • Utlämningsställe: Handlarn i Jäckvik.
  • Betalningsförfarande : Kortbetalning i samband med utlämningen.
  • Samtidigt prickar Handlarn av mot aktuella registreringslistor.

Uppmaning till alla med intressen i Jäckvik:

  • Se Din registrering som en solidaritetshandling gentemot Dina stug - och husvagnsgrannar. 

  • Den blir samtidigt en lojalitetsförklaring till vår skoterförening. Det är bara tillsammans vi kan få den utveckling i Jäckvik som vi alla vill ha.

  • Vår bedömning är att vi har fler än 700 skotrar som mer eller mindre frekvent åker på våra leder. Därför har vi satt ett mål om att minst 600 helårsavgifter skall ha inbetalats när säsongen är över (Cirka 80% av totala antalet).

Ledavgift per skoter:    Helår  / vecka  /  3 dygn         800:- / 300:- / 200:- .

Betala Din ledavgift Du också – Andra gör det !

Resultat nappet 2017

Image: 

Utlottning skoter Lynx Xtrim 900ACE

(Vinstvärde 124.900) - Grattis till Ola Pettersson från Skellefteå, nummer 611, (Hemma i Skellefteå ej med på bild! frown)

Vinnare Jäckviksnappet 2017

(Vinstvärde 20.000 kr) - Grattis tillSara Lestander från Laisvallby

Utlottning på köpt ledlicens före 31/1 2017

Packpulka (vinstvärde 9900 kr) - Grattis till Johan Allinder från Piteå

Utlottning på förköpta nappet startkort

  1. Packpulka (vinstvärde 12900 kr) -Grattis till Mikael Nyman från Piteå, nummer 1928
  2. Kontantpris (5000 kr) - Grattis till Oscar Roslund från Norsjö, nummer 204

Övriga vinnare nappet hittar du i filen nedan!

Information från styrelsen

 

VIKTIG INFORMATION FRÅN JÄCKVIKS SKOTERFÖRENING!!

Sedan december 2014 har Jäckviks Skoterförening ett markägaravtal som ger oss rätt att ta ut avgifter av de som trafikerar våra leder och har sin huvudsakliga vistelse inom vårt område. Även för tillfälliga gäster har vi rätt att ta ut avgift.

Det innebär att det är en tvingande avgift och inte något som man kan välja att betala på frivillig basis!

För att finansiera drift och re-investeringar så behöver alla som trafikerar och sliter på våra leder även göra rätt för sig.

Av hänsyn och respekt till de som faktiskt är lojala och betalar för sig genom att lösa ledlicenser, så väljer vi att sätta igång preparering av leder som planerat.

För att komma åt de som inte betalar, utan som åker snålskjuts på oss andra, så kommer vi under säsongen att använda oss av ledvakter som kontrollerar licenserna.

 

Så, om du inte redan gjort det, registrera dig på hemsidan och betala och hämta din licens hos Handlar'n i Jäckvik

Styrelsen, Jäckviks Skoterförening 

 

 

Vinn pris, hämta ut din licens före 31/1!

Kom ihåg att hämta ut din/dina registrerade licenser före den 31 januari för att vara med i utlottningen av den fina kälken eller årslicenser för nästa år!

Dragningen sker i samband med prisutdelningen vid Jäckviksnappet på påskdagen.

 

Vinn på din årslicens!

Lös årslicens och vinn en fin packpulka!

Alla som registrerat sig för årslicenser senast den 31/1 2017 har möjlighet att vinna ett fint pris!

För att delta i lotteriet ska licenserna vara hämtade och betalda.

Dragning kommer att ske i samband med Jäckviksnappet på påskdagen.

Skidspåret 10 km kört!

Skidspåret 10 km kört fredag kväll 2/12!

Information om årslicenser 2017

Till alla skoterägare i Jäckvik

Vi förbereder säsongen 2016-2017 men vi kommer inte att kunna starta upp verksamheten förrän tillräckligt många har registrerat sig för ledlicenserna.

Alla som har registrerat sig före 2016-12-15 kommer att delta i ett lotteri med fina priser där varje registrerad ledlicens utgör 1 lott.
Regler kring utlottningen kommer i slutet av V48 !

Därför blir vår uppmaning – Registrera Era ledlicenser nu !

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida  http://www.jackvik.se/skoterforeningen/?q=arslicenser2016

Årsmötet beslutade att minst 450 helårslicenser skall ha registrerats 2016-12-15 för att vi skall våga trycka på startknappen. Siffran 450 anses av oss utgöra en rimlig risktagning m.h.t. att antalet skotrar inom vårt geografiska verksamhetsområde ligger någonstans inom intervallet 650-700.

Datumet 2016-12-15 är satt med utgångspunkt från att arbetet med skoterled - och skidspårspreparering med säsongsanställd personal är planerad att påbörjas direkt efter trettondagshelgen 2017 och att vi behöver en planeringstid om 3 veckor. I händelse av att dom stipulerade 450 nås vid en tidpunkt senare än den 15/12 kommer uppstarten att bli senarelagd i motsvarande grad.

Vi har budgeterat 600 betalade helårslicenser vilket motsvarar cirka 90% av totala antalet skotrar inom vårt område.

Säsongen 2015-2016 hade vi 490 betalade helårslicenser vilket motsvarar 75 % av det totala antalet skotrar eller omvänt 25 % gjorde inte rätt för sig eller med ett starkare ord parasiterade på sina betalande grannar.

Det är också på den punkten vi har fått kritik. och det med all rätt, från dom som gör rätt för sig med argumentet att "Vi betalar gärna men då måste Ni också se till att alla gör det".

Som bekant har vi inte haft ledvakter ute under dom gångna säsongerna utan istället utgått ifrån att skamfaktorn i relationen till dom betalande är effektivare och dessutom helt kostnadsfri.

Skulle det i säsongsinledningen visa sig att skamfaktorn inte är tillräckligt verksam ser vi oss nödsakade att ta in vakter från något vaktbolag med de kostnader det för med sig.

Detta av hänsyn till dom betalningsvilliga och den ekonomiska verklighet vi lever under, men låt oss hoppas att vi slipper det så att vi istället kan använda pengarna till sådant som verkligen är till nytta för oss. Nämligen att jobba med våra leder och skidspår.

Därför blir vår uppmaning - Registrera Era ledlicenser nu!

Styrelsen

Sidor

Antal anmälda/stugby

Prenumerera på Jäckviks skoterförening RSS