Information från styrelsen

 

VIKTIG INFORMATION FRÅN JÄCKVIKS SKOTERFÖRENING!!

Sedan december 2014 har Jäckviks Skoterförening ett markägaravtal som ger oss rätt att ta ut avgifter av de som trafikerar våra leder och har sin huvudsakliga vistelse inom vårt område. Även för tillfälliga gäster har vi rätt att ta ut avgift.

Det innebär att det är en tvingande avgift och inte något som man kan välja att betala på frivillig basis!

För att finansiera drift och re-investeringar så behöver alla som trafikerar och sliter på våra leder även göra rätt för sig.

Av hänsyn och respekt till de som faktiskt är lojala och betalar för sig genom att lösa ledlicenser, så väljer vi att sätta igång preparering av leder som planerat.

För att komma åt de som inte betalar, utan som åker snålskjuts på oss andra, så kommer vi under säsongen att använda oss av ledvakter som kontrollerar licenserna.

 

Så, om du inte redan gjort det, registrera dig på hemsidan och betala och hämta din licens hos Handlar'n i Jäckvik

Styrelsen, Jäckviks Skoterförening