Ledlicenser 2016/17 - Verkligt utfall

 

Ledlicenser 2016/17 – Verkligt utfall

Lokalisering  Antal betalade  Antal boenheter  Förväntat antal   
                                                  
Not 1                    Not 2

1. Byn                          69                  41                            69                Not 3

2. Fjällsippan               48                24+1                          50

3. Hyttmästarbacken   53                24+2                           52

4. Liften                     165                 112                           224

5. Pinkelviken             17                    8                               16

6. Rimobäcken           20                  23                               46

7. Silverudden            31                17+3                             40

8. Tullbacken              82                  35                               70

9. Övriga                    35                    ?                               35 ?

_______________________________________________________________________________

Summa 1-9               520                 332                            602

Hyrskotrar                   28                                                      28

_______________________________________________________________________________

Totalt antal              548                                                     630                 Not 4 '

 

Not 1 Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/lägenheter/Campingvagnar

Not 2 En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt i den övre delen av intervallet.

För att vara på den säkra sidan har vi här valt att räkna med låga 2/boenhet.

Antagandet resulterar i att minst 630 skotrar bedöms vara permanent stationerade och används inom JSF.s verksamhetsområde.

Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

Därtill kommer ett stort antal 3-dygns och veckobesökare som har betalat sin ledavgift.

Not 3 Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare gäller det som fastställts i markägaravtalen.

Not 4 JSF har budgeterat för 600 årslicenser.

Sammanfattningsvis kan man av det ovanstående dra slutsatsen att JSF har goda möjligheter att uthålligt kunna erbjuda en rimligt hög servicenivå vad avser skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig