Ledlicenser 2017/18 - Registreringsläget f.n

Ledlicenser 2017/18 – Registreringsläget f.n.

 

Lokalisering                   Antal registrerade          Boenheter      Förväntat
                                        årslicenser f.n.                antal               antal
                                        
10/1     30/1     12/2            Not 1              Not  2

1.  Byn                               66       66        66              48                   69    Not 3

2.  Fjällsippan                    45       47        49              25                   50

3.  Hyttmästarbacken        42       42        42              26                   52

4.  Liften                            73       80        85             112                224

5.  Pinkelviken                  19        19        19                8                  16

6.  Rimobäcken                12        14        14              23                  46

7.  Silverudden                 24        24        24          17+3                  40

8.  Tullbacken                   58        60        66              35                 70

9.  Övriga                          19       19        21               35 ?              35 ?

Summa 1-9                    358      371       386            332               602

Hyrskotrar                        24         24        24                                   24 

Totalt antal                    382        395     410                                 626    Not 4

 

Not 1   Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/lägenheter/Campingvagnar

Not 2   En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt i den övre delen av intervallet.

För att vara på den säkra sidan har vi här valt att räkna med låga 2/boenhet.

Antagandet resulterar i att minst 626  skotrar bedöms vara permanent stationerade och används inom JSF.s verksamhetsområde

Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

Därtill förväntas ett stort antal 3-dygns och veckobesökare betala sin ledavgift.

Not 3   Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare gäller det som fastställts i markägaravtalen.

Not 4   JSF har budgeterat  för 600 årslicenser.

 

Sammanfattningsvis kan man av det ovanstående dra slutsatsen att  JSF har goda möjligheter att uthålligt kunna erbjuda en rimligt hög servicenivå vad avser skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig.