Ledlicenser 2017/18 - Registreringsläget f.n

Skärpning skoterägare i Jäckvik med omnejd!

Med hänvisning till nedanstående tabell ser sig styrelsen tyvärr nödsakad att

sätta ut/bekosta ledvakter vid erforderligt antal väl valda tillfällen under säsongen.

Konsekvensen av styrelsens tänkta åtgärd kommer att medföra utgifter som istället

skulle kunna användas till utveckling av vår förening.

Självklart är det helt oacceptabelt att alla dom som gör rätt för sig dessutom måste

bära kostnader som vållas av dom som väljer att parasitera på sina grannar.

Det är i ljuset av det som styrelsens planerade åtgärd skall ses.

Ledlicenser 2017-18 - Registreringsläget  f.n.

Lokasering                    

Antal registrerade
årslicenser f.n.

Antal boenheter

Förväntat
antal led-
licenser

Antal
medlems-avgifter

 

 

10/1     19/3

Not 1

Not 2

 

 

1.     Byn                    

   66          77

   48

  66

48

Not 3

2.     Fjällsippan

   45          52

   25

  50

25

 

3.     Hyttmästarbacken

   42          44 

   26 (+2)

  52

28

Not 4

4.     Liften

   73          106

 112

224

112

 

5.     Pinkelviken

   19          25

     8

  16

19

 

6.     Rimobäcken

   12          19 

   23

  46

  0

 

7.     Silverudden

   24          26

   13 (+5) 

  26

18

Not 4

8.     Tullbacken

   58          72

   35

  70

35

 

9.     Övriga

   19          25

   35?

  35?

  ?

 

Summa 1-9

 358       446

 325 (+7) 

585

285 +?

 

Hyrskotrar

   24          24

   -

  24

 

 

Totalt antal            

 382       470

 325 (+7)

609

 

Not 5

Not 1    Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar.

Not 2    En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt

              i den övre delen av intervallet.

              För att vara på den säkra sidan har vi valt att räkna med låga 2/boenhet.

              Antagandet resulterar i att minst 609 skotrar bedöms vara permanent                          

              stationerade inom JSF.s verksamhetsområde.

              Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

Not 3    Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare

              gäller det som harm fastställts i markägaravtalen.

Not 4    Brukarna av företagsstugorna förväntas själv lösa 3-dygns eller veckokort.

Not 5    JSF har budgeterat för 600 årslicenser.

Sammanfattningsvis kan vi av det ovanstående dra slutsatsen att JSF har goda 

möjligheter att uthålligt kunna erbjuda en rimligt hög servicenivå vad avser

skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig.

 

Läs mer: anmälningar 2017/18 inklusive namnlista via nedanstående länk

http://www.jackvik.se/?q=medlemmarnas-resultat