Arkiv allmän info

Vi i styrelsen tycker att året har börjat rätt bra för oss som har intressen i Jäckvik.
Ni som hade förlagt Ert nyårsfirande dit kunde säkert konstatera att det initiala arbetet med skoterleder och skidspår hade påbörjats. Viggo och Thomas med skoterlederna, Karin och Leif, Öivind och Ole m.fl.med längdskidspåren har gjort ett bra grundarbete. Det bådar gott inför säsongen 2011 /12.

Säsongen 2010/11 var Torbjörn Fjällström den som spakade vår nya pistmaskin. Och så långt som vi har förstått det så gjorde han det med den äran. Idel beröm.
Han har gått till andra arbetsuppgifter numera men han kommer också fortsättningsvis i mån av tid att stötta oss med sin erfarenhet.
Vår nya man på posten heter Kjell Wallström – en veteran som vi har all anledning att ställa höga förväntningar på. Han håller på att installera sig i Jäckvik med husvagn och allt som kan underlätta livet för honom under vintern i Jäckvik.
Till att börja med måste vi räkna med att naturen kommer att sätta gränserna för vad vi kan åstadkomma. Det stavas ofrusna sjöar och myrar.

Nu är det så att vi har normer för allt i det moderna samhället. När det gäller vägar och skoterleder har vi bestämt oss för att tillämpa Vägverkets normer och säkerhetskrav. Och vi i styrelsen har också fattat beslut om att den ende som kan avgöra när säkerhetskraven är uppfyllda är Viggo Knutsen. Viggo har ett förflutet inom flyget och därmed har han också en utbildning/uppfostran i ett säkerhetstänkande som kanske ingen annan av oss har.

Styrelsen är inriktad på att efter bästa förmåga fullfölja det uppdrag som årsmötet 2011 11 05 gav oss,  se årsmöteshandlingar

Vi - och då menar vi alla som har intressen i Jäckvik har all anledning att se fram emot en fortsatt bra utveckling för byn och våra intressen.

Och tänk på att vi alla har ansvaret för utvecklingen – styrelsen är bara ett verktyg.

God fortsättning på säsongen 2011/12

Styrelsen