Faktainformation säsongen 2011-2012

Skoterföreningens bankgirokonto: Bg 687-3889
”- IBAN-nr : SE1980000826440531103877
”- BIC-kod : SWEDSESS

Kontaktuppgifter: Ordförande: Olof Juntti olof.juntti@telia.com
Vice ordförande: Andre’ Jonsson andre.jonsson@stenarecykling.se
Kassör: Niklas Nordin niklas@easy-rent.se
Adress: Jäckviks Skoterförening, c/o Easy-Rent, Noliagatan 9 B, 941 31 Piteå

Av årsmötet beslutade avgifter för säsongen 2011/12
Medlemsavgift: Familj 300:-/år Enskild 200:-/år
I begreppet familj ingår barn och barnbarn.
Medlemsavgiften skall användas till att täcka föreningens administrativa kostnader och ge medlem rätt att använda längdskidspåren utan extra avgifter..

Ledlicensavgift: Säsong 800:-/skoter
7-dygn 300:-/skoter
3-dygn 200:-/skoter

Ändrade/förenklade administrativa rutiner
Ledlicenser kommer att säljas hos Jäckviks Livs och Jäckviks Fjällcenter. Det blir m.a.o skoterägarens eget ansvar att införskaffa giltig licens. Vi har på båda försäljningsställena egna kortterminaler, det innebär att avgiften går direkt in på vårt konto.
Medlemsavgifter hoppas vi att varje stugägarförening inkasserar kollektivt för skoterföreningens räkning. Den ordningen skulle i hög grad underlätta föreningens administration samtidigt som vi skulle ha lättare att nå målet om en nästintill 100%-ig anslutningsgrad.

Det helt nya är att årsmötet beslutade om att införa obligatoriska ledavgifter-d.v.s. nu gäller inte frivillighet längre utan nu måste alla som kör inom vårt ansvarsområde ha en giltig ledlicens och betala de avgifter som årsmötet fastställt.
För oss i Jäckvik gäller att giltig ledlicens skall vara löst av Jäckviks Skoterförening.
Se årsmötets beslut om stadgeändring avseende den punkten. Motivet för stadgeändringen är att vi som har vår bas i Jäckvik ändå är dom som sliter mest på lederna inom vårt ansvarsområde.
För transittrafiken gäller att den som kan uppvisa att vederbörande har löst ledlicens av annan skoterförening också får använda våra leder utan att betala avgift till oss.
Upplysningsvis – styrelsen arbetar efter filosofin att ”Jäckviks-modellen” är så långt vi kan se den enda uthålligt möjliga framgångsvägen för ett fruktbart samarbete som kan leda utvecklingen mot bättre sammanhängande ledsystem.

Styrelsen