JSF Kontakt

JSF - Kontaktuppgifter

Valda av årsmötet 2015 10 31 till styrelse och kommitte’er                                                                                                            

Valberedningens ansatser                                                                                                                                                                                                                                      

 1.   Valberedningens sträven har varit att få en så bred representation som möjligt i styrelse och kommitte’er. Helst bör representanter för samtliga sammanslutningar enligt ”Teckenförklaringar” nedan ingå i styrelsen.

2.   Efter stadgeändring skall antalet styrelseledamöter vara ordförande och 6-8 övriga ledamöter jämte 4 suppleanter.

3.   Styrelseplatserna föreslås fördelas så att byn får 1 ledamot + 1 suppleant och dom återstående ordinarie-  och suppleantplatserna fördelas på stugägarföreningarna.

Teckenförklaringar

B=Byn,  E= Enskild stugägare inom byn, F= Fjällsippan, H= Hyttmästarbacken, L=Liften, P=Pinkelviken, S=Silverudden, T=Tullbacken,  LS=Längdskidor

 

Styrelsen

Ordförande  

Olof Juntti                                   olof.juntti@telia.com                       +46706763472

Iinitialt under en övergångstid fram till dess att valberedningen har kunnat nominera/utse en ny kandidat till posten.
Årsmötet gav styrelsen mandat att utse en interimsordförande fram till ordinarie årsmötet 2016.

Ledamot                       Valt t.o.m

Andre’ Jonsson             T   2016    andre.jonsson@stenarecycling.se   +46705203482

Ulf Grönberg                F   2017    ulf.gronberg@gmeab.se                  +46706538869

Niklas Nordin               P   2016    niklas@pitamarinan.se                    +46706521810

Öyvind Kymre              H   2016    oyvind.kymre@max.com                 +47790633095

Thomas Westerlund     B   2016    thomas.westerlund@arjeplog.com  +46703444081

Jonas Carlzon              L   2017    jonas.carlzon@bdx.se                     +46706129910

Johan Lidström            S   2017    johan.lidstrom@rejlers.se              +46708099607

Leif Juntti             LS/P    2017    leif.juntti@prefabmastarna.se        +46705372324

Suppleanter              Valt t.o.m

Marina Jonsson              T   2017   

Viggo Knutsen                B   2016     viggo.knutsen@arjeplog.com      +46767645544                                                                  

Tor Kato Rugås              H   2016      tkrug@sbnett.no

Jonas Nilsson                 P   2017      jonas@easy-rent.se                    +46706404067

 

Ledkommitte´en                                                                                                                                                                                                                          

Ordförande 

Thomas Westerlund        B  2017

Ledamot       

Peder Andersson            T  2017     peder.andersson@prefabmastarna.se

Karl Ingvald Didriksson   E  2016     karl-id@online.no

Ole Häggman                 B  2016     ulrika.westerlund@arjeplog.com     +46730580560

Viggo Knutsen                B  2016

                                                                    

Pimpelkommitte’en

Ordförande

Olof Juntti                  P   2016

Ledamot

Andre’ Jonsson            T   2017

Tor Kato Rugås            H  2016

Jonas Nilson                P   2017

Niklas Nordin               P   2017

Öyvind Kymre              H   2016

 

Längdskidkommitte’en

Ordförande

Leif Juntti                   P   2016

Ledamot  

Karl Ingvald Didriksson E 2017

Öyvind Kymre              H   2016

Ole Löberg                   B   2017