Årsmöte kallelse 2017

Jäckviks Skoterförening  (JSF) Årsmöte 2017 – Kallelse                                                                                 

Tid:     Lördagen den 4 november 2017 kl. 15.00
Plats:  Jäckviksgården      
                                      

Årsmöteshandlingar omfattande:

Dagordning Verksamhetsberättelse för 2016-2017 Verksamhetsplan 2017-2018 Förslag till ägardirektiv Årsmöteshandlingarna hittar på vår hemsida www.jackvik.se

Det är viktigt att Du tar del av handlingarna innan årsmötet. Verksamhetsberättelsen är en beskrivning av föregående verksamhetsår.

Verksamhetsplanen med budget är en beskrivning av hur styrelsen planerar för kommande säsong. Dokumenten kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Ägardirektiven är en handling som skall uttrycka hur medlemmarna tillika ägarna vill att styrelsen skall leda verksamheten. Styrelsen önskar alla välkomna till årsmötet.