Information om årslicenser 2017

Till alla skoterägare i Jäckvik

Vi förbereder säsongen 2016-2017 men vi kommer inte att kunna starta upp verksamheten förrän tillräckligt många har registrerat sig för ledlicenserna.

Alla som har registrerat sig före 2016-12-15 kommer att delta i ett lotteri med fina priser där varje registrerad ledlicens utgör 1 lott.
Regler kring utlottningen kommer i slutet av V48 !

Därför blir vår uppmaning – Registrera Era ledlicenser nu !

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida  http://www.jackvik.se/skoterforeningen/?q=arslicenser2016

Årsmötet beslutade att minst 450 helårslicenser skall ha registrerats 2016-12-15 för att vi skall våga trycka på startknappen. Siffran 450 anses av oss utgöra en rimlig risktagning m.h.t. att antalet skotrar inom vårt geografiska verksamhetsområde ligger någonstans inom intervallet 650-700.

Datumet 2016-12-15 är satt med utgångspunkt från att arbetet med skoterled - och skidspårspreparering med säsongsanställd personal är planerad att påbörjas direkt efter trettondagshelgen 2017 och att vi behöver en planeringstid om 3 veckor. I händelse av att dom stipulerade 450 nås vid en tidpunkt senare än den 15/12 kommer uppstarten att bli senarelagd i motsvarande grad.

Vi har budgeterat 600 betalade helårslicenser vilket motsvarar cirka 90% av totala antalet skotrar inom vårt område.

Säsongen 2015-2016 hade vi 490 betalade helårslicenser vilket motsvarar 75 % av det totala antalet skotrar eller omvänt 25 % gjorde inte rätt för sig eller med ett starkare ord parasiterade på sina betalande grannar.

Det är också på den punkten vi har fått kritik. och det med all rätt, från dom som gör rätt för sig med argumentet att "Vi betalar gärna men då måste Ni också se till att alla gör det".

Som bekant har vi inte haft ledvakter ute under dom gångna säsongerna utan istället utgått ifrån att skamfaktorn i relationen till dom betalande är effektivare och dessutom helt kostnadsfri.

Skulle det i säsongsinledningen visa sig att skamfaktorn inte är tillräckligt verksam ser vi oss nödsakade att ta in vakter från något vaktbolag med de kostnader det för med sig.

Detta av hänsyn till dom betalningsvilliga och den ekonomiska verklighet vi lever under, men låt oss hoppas att vi slipper det så att vi istället kan använda pengarna till sådant som verkligen är till nytta för oss. Nämligen att jobba med våra leder och skidspår.

Därför blir vår uppmaning - Registrera Era ledlicenser nu!

Styrelsen