0,00kr

Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021:

André Jonsson, ordförande

Ordinarie ledamöter:
Leif Juntti, vice ordförande
Niklas Nordin, kassör
Ulrika Lundmark, sekreterare
Johan Lidström
Henry Johansson
Öyvind Kymre
Thomas Westerlund
Örjan Pedersen

Suppleanter:
Marina Jonsson
Viggo Knutsen
Tor Kato Rugås
Jonas Nilsson

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram