Styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022:

André Jonsson, ordförande

Ordinarie ledamöter:
Leif Juntti, vice ordförande (Kommittén längdskidor)
Niklas Nordin, kassör
Ulrika Lundmark, sekreterare
Johan Lidström
Henry Johansson
Öyvind Kymre
Thomas Westerlund (Jäckvik Fjällcenter)

Suppleanter:
Marina Jonsson
Viggo Knutsen
Tor Kato Rugås

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram