Information till skoteråkare

Jäckvik Skoterförening är en ideell förening vars syfte är att förbereda och upprätthålla skoterleder och skidspår inom vårt verksamhetsområde.

Föreningen erhåller inga bidrag, vare sig kommunala eller andra, utan är helt beroende av att de som nyttjar våra skoterleder löser ledlicens. Genom markägaravtal har vi rätt att ta ut tvingande avgifter. De som har sin bas i Jäckvik, stuga, husvagn eller permanent boende, ska lösa sin årslicens i vår förening.
Tillfälliga gäster köper för vecka, helg eller dag..

För föreningens överlevnad, och därmed existensen av preparerade skoterleder i området, är det viktigt att alla som använder våra leder också solidariskt betalar för det.

Klicka här för att köpa licens!

Skoterleder inom vårt geografiska ansvarsområde:                                                                                                           

Se skoterledskarta här på hemsidan!

För att kunna upprätthålla fina leder så har vi under säsongen en anställd som pistar, alternativt sladdar med skoter. Av kostnadsskäl kan vi inte ha nypreparerade leder varje dag, utan prioriterar veckoslut samt lovveckorna.
Utöver det så pågår mycket ideellt arbete med lederna under hela året. Leder ska slyröjas, isar ska kontrolleras och stickas mm.

Regler inom Jäckvik Skoterförenings verksamhetsområde:

Sveriges lagar gäller även i Jäckvik:

För allas trivsel och säkerhet, visa hänsyn och respektera varandra!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram