0,00kr

Information

Underlag för beräkning av antalet årslicenser och underlag för fakturering av medlemsavgifter.

Med antal boenheter avser Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar.

När det gäller antalet årslicenser gör vi bedömning att det finns 2-3 skotrar per boenhet.

För att vara på säkra sidan har vi räknat med 2/boenhet
För att se sammanställning, klicka här.

LokaliseringAntal boenheterFörväntat antal årslicenserFakturering medlemdsavg.
Byn (1486648
Fjällsippan265226
Hyttmästarbacken (2285630
Liften114228114
Pinkelviken81611
Rimobäcken23460
Silverudden132618
Tallkotten163216
Tullbacken357035
Övriga3544
Hyrskotrar2828
Summa (3664

Not 1. Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare gäller det som har fastställs i märkägaravtalen.

Not 2. Brukarna av företagsstugor förväntas själva lösa licenser.

Not 3. JSF har budgeterat för 650 årslicenser

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram