Information

Skoterföreningens främsta uppgift är att sköta om skoterlederna i vårt verksamhetsområde.
Det utgår inte längre några som helst bidrag till detta, utan det är vi, en ideell förening som ägs av sina medlemmar, som sköter det arbetet.
För att kunna göra det, med god kvalitet, så måste varje skoterförare som trafikerar våra leder också betala för sig.

De skoterägare som håller till i Jäckvik stadigvarande, genom att ha sitt fritidshus, sin husvagnsplats eller sitt fasta boende här, löser en årslicens i Jäckvik Skoterförening. Det är fastslaget i stadgarna som är framtagna av årsmötet.

Statistiken i den här fliken avser antal sålda årslicenser i förhållande till förväntat sålda. Uträkningen för det hittar du nedan. Den uträkningen utgör också underlag för budget, då intäkterna från licensavgifterna är stommen för våra driftskostnader.

Med andra ord, utan ledlicenser så hade vi ingen ledverksamhet i Jäckvik!

Under fliken "Per stugområde" kan du följa hur just ditt område ligger till.
Fliken "Totalt" visar en stapel på totalen.
Fliken "Namnlista" visar vilka som betalt sin årslicens, under förutsättning att de själva valt att synas med sitt namn. De som inte vill synas med sitt namn finns ändå med i statistiken.

Samtliga flikar nollställs efter säsongen!

Underlag för beräkning av antalet årslicenser samt underlag för fakturering av medlemsavgifter:

Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar.

När det gäller antalet årslicenser gör vi bedömning att det finns 2-3 skotrar per boenhet.
I underlaget har vi räknat med 2 skotrar.

För att se sammanställning, klicka här.

LokaliseringAntal boenheterFörväntat antal årslicenserFakturering medlemdsavg.
Byn (1731160
Fjällsippan285628
Hyttmästarbacken (2306032
Liften114228114
Pinkelviken81611
Rimobäcken32640
Silverudden132618
Tallkotten204020
Tullbacken357035
Övriga00
Hyrskotrar1616
Summa (3684

Not 1. Schablonen 2 skotrar/boenhet kan inte tillämpas inom byn då andra regler gäller för byns markägare, enligt det som fastställts i markägaravtalet.

Not 2. Brukarna av företagsstugor ska själva lösa sina licenser, beroende på hur lång tid de vistas i området. De är att likställa med tillfälliga gäster och räknas därför inte med i målet för förväntat sålda årslicenser.

Not 3. JSF budgeterar för 650 årslicenser enligt sammanställningen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram