Föreningen

Jäckvik Skoterförening är en ideell förening vars syfte är att upprätthålla skoterleder och skidspår i Jäckviksområdet.
Beroende på väder och vind så är den huvudsakliga säsongen från november/december till slutet på april. Underhåll och förberedelser pågår däremot året runt.

Föreningen äger en pistmaskin och två skotrar. Dessa körs under säsongen huvudsakligen av en anställd förare samt av ideella krafter som hjälper till. För att finansiera driften säljer föreningen obligatoriska skoterledslicenser. Utöver det så säljs reklamplatser både på en pelare mitt i byn och på föreningens garage vid Kungsledenparkeringen, i nära anslutning till både skoterled och skidspår.

För att trygga utvecklingen och framtida investeringar så behövs mer pengar än de som kommer in via licenser och reklam. En viktig inkomstkälla är det årligen återkommande Jäckviksnappet, som anordnas klockan 12:00 på påskdagen varje år. Dessutom är det ett trevligt arrangemang som lockar folk från när och fjärran för fiske, mat och aktiviteter för barnen.

För att läsa mer om föreningens historia så hittar du här ett dokument som tidigare ordföranden Olof Juntti har hjälpt oss att skriva.

JSF_Historik-1Ladda ner
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram