0,00kr

Spårkarta

Rött spår: Milspåret (9,7 km). Måttligt kuperat.
Blått spår: Byaslingan (4.5 km). Måttligt kuperat.
Svart spår: Skogsturen (2,4 km). Måttligt kuperat.

  1. Vindskyddet (1,1 km). Kuperat fjällspår.
  2. Västra Fjällspåret (1,7 km). Kuperat fjällspår.
  3. Vargspåret/Parallellen (2,1 km). Måttligt kuperat fjällspår.
  4. Skråsporet (2,4 km). Mycket kuperat fjällspår. Ta det försiktigt ner!

Skidspåren är för dig som tar dig fram med skidor. Inte skoter och inte gång.

Ha gärna med dig hunden eller pulka, men åk då helst på skatebädden.

Pilarna anger rekommenderad åkriktning. Du får gärna åka åt motsatt håll, men var då lite extra försiktig.

Vid möte på dubbelriktat spår håller du till höger.

Vid hårt väder driver fjällspåren fort igen. Var då extra rädd om dig, sikten kan fort bli väldigt begränsad.

Vi önskar Dig en fin tur i våra spår!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram